Sermain. Equipos de manipulación de cargas

Axudas e financiamento do Igape a proxectos de investimento empresarial

Operación financiada polo Igape.

Breve descrición do proxecto:

Ampliación de capacidade de establecemento existente consistente na adquisición 4 carretillas electrónicas como bens de equipo destinados para aluguer (IAE 852).

IGAPE - Instituto galego de promoción económica